Cenné kovy

Prípadové štúdie z obchodného práva. Záväzková časť a cenné papiere - Kvokačka Lukáš, Maxina Ľuboš, Nevolná Zuzana, Škrinár Alexander
175,00

Prípadové štúdie z obchodného práva. Záväzková časť a cenné papiere - Kvokačka Lukáš, Maxina Ľuboš, Nevolná Zuzana, Škrinár Alexander

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka vo vzťahoch medzi podnikateľmi, ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku. V prvej časti sú prípady spracované v procese predchádzajúcemu uzatváraniu zmlúv (zmluva o budúcej zmluve, verejný návrh na uzavretie zmluvy, obchodná verejná súťaž) a proces uzatvárania zmlúv všeobecne. Druhá časť je zameraná na prípady jednotlivých zmluvných typov, najmä na zmluvu o dielo a kúpnu zmluvu, ako aj bankové zmluvy a zmluvy o preprave.…