Cenné kovy

Cenné papíry: Základy soukromého práva IV (978-80-7400-542-8)
390,00

Cenné papíry: Základy soukromého práva IV (978-80-7400-542-8)

Kniha – 240 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace představuje učebnici práva cenných papírů s velkým množstvím příkladů a obrázků ilustrujících probíranou matérii. Autoři jsou mladí právníci působící v advokacii, kteří ještě nezapomněli na rozmarná studentská léta, ale zároveň již v rámci svého profesního života posbírali určité praktické zkušenosti umožňující jim poskytnout čtenářům základní vhled do této svébytné oblasti právního řádu. Ambicí knihy je poskytnout v co nejkoncentrovanější podobě srozumitelný výklad práva cenných papírů po rekodifikaci českého soukromého…

Elektronické cenné papíry - Transparentnost korporátních struktur společností
250,00

Elektronické cenné papíry - Transparentnost korporátních struktur společností

Jedním z aktuálních témat zmiňovaných v souvislosti s bojem proti korupci je problém anonymních cenných papírů, resp. listinných akcií na majitele, které umožňují skrýt vlastnickou strukturu akciových společností. To v praxi nezřídka vede k daňovým únikům a praní špinavých peněz. Proces elektronizace cenných papírů vnesl do této oblasti nové aspekty. Autor se ve své knize zabývá právní stránkou elektronických cenných papírů u nás i v zahraničí, zejména pak v evropském kontextu, a zaměřuje se jak na výhody, tak i na rizika, která sebou tento druh cenných papírů přináší. Kromě toho zkoumá…

Cannery Row
192,00

Cannery Row

Lee Chong, the owner of the well-stocked grocery store, is also the proprietor of the Palace Flophouse that Mack and his troupe of good-natured 'boys' call home. Dora runs the Bear Flag Restaurant with clockwork efficiency and a generous heart, and Doc, secreted away in his home at Western Biological Laboratories, is the fount of all wisdom.

Cenné papíry v novém občanském zákoníku: Komentář § 514-544 (978-80-7400-466-7)
890,00

Cenné papíry v novém občanském zákoníku: Komentář § 514-544 (978-80-7400-466-7)

Kniha – autor Radan Marek; Václav Ježek, 432 stran, česky, pevná, plátěný potah Právem cenných papírů se rozumí účelový souhrn právních norem, jejichž předmětem úpravy jsou cenné papíry jako zvláštní objekty právních vztahů a vztahy mezi subjekty práva vznikající v souvislosti s vydáváním cenných papírů, s dispozicemi s nimi a s realizací práv do cenných papírů vtělených. Nový občanský zákoník opustil třídění cenných papírů dle podoby na listinné a zaknihované a považuje je za různé věci v právním smyslu. Protože se však ustanovení o cenných papírech v NObčZ použijí i na zaknihované cenné…