A History of the Czech Lands - Second edition
739,00

A History of the Czech Lands - Second edition

A History Of The Czech Lands podává soustavný výklad naší historie od pravěku až po vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Kniha sleduje vývoj českého státu a národa, stejně jako menšin žijících na českém území, zejména Židů, Němců, Slováků a Poláků. Osu výkladu tvoří proměny státu (včetně území, která k němu patřila jen dočasně) a společnosti v něm žijící, ale pozornost je věnována rovněž kultuře, náboženství, populačnímu vývoji a tisíciletému přetváření krajinného prostředí. Za vedení dvojice předních českých historiků – Jaroslava Pánka a Oldřicha Tůmy – knihu zpracoval…

A Brief History of the Future
182,00

A Brief History of the Future

What if teleportation was really possible? Englishman Richie Fisher is about to find out...Richie and his wife Clara have won a weekend in New York in a newspaper competition. While Clara is off blowing their spending money, Richie wanders aimlessly, chewing on a veggie-burger, ending up in a gift-shop where he finds himself standing in front of an instant transporter machine. It looks nothing like the open-plan teleporter on Captain Kirk's Starship Enterprise; in fact, it seems more like a glorified microwave oven. Richie places his burger inside, hits the return key on the linked-up…