Igor Ardašev, Renata Ardaševová – Smetana: Má vlast - klavírní verze – CD

Igor Ardašev, Renata Ardaševová – Smetana: Má vlast - klavírní verze – CD
99,00

Igor Ardašev, Renata Ardaševová – Smetana: Má vlast - klavírní verze – CD

Nejpopulárnější symfonické dílo české romantické hudební literatury - cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany (1824-1884) - se dočkalo bezprostředně po dokončení úpravy pro čtyřruční klavír.Klavírní výtah pochází z pera samotného skladatele a je dokladem umělcovy vlastní představy o tom, co je v orchestrální partituře funkčně důležité. Má vlast je dílem skladatele, který již neměl sluchovou kontrolu svého díla. Jako aktivnímu klavíristovi byly Smetanovi důvěrně známy prostředky a možnosti klavírní stylizace a výsledek jeho převodu orchestrální podoby do klavírní faktury je obdivuhodným výkonem na poli hudební představivosti. Smetana dokázal svými klavírními výtahy jednotlivých básní výsostně naplnit popularizační účel tohoto úkonu a zároveň vytvořit virtuózní díla, jež mají právo na samostatné uplatnění. Interpretačním ztvárněním šestice symfonických básní Supraphon pověřil umělce nejpovolanější - klavírní duo manželů Ardaševových, jejichž koncertní zkušenost, výjimečná…