Pracovní právo v kostce (978-80-87974-13-1)
181,00

Pracovní právo v kostce (978-80-87974-13-1)

Kniha - autor Ladislav Jouza, 40 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Zákoník práce je základním pracovněprávním předpisem. Jeho poslání v posledním období významně ovlivnilo několik základních právních předpisů. Patří mezi ně občanský zákoník (č. 89/20122 Sb.) i zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) Těmito předpisy byly vytýčeny obecné základní zásady, na nichž je vybudováno pracovní právo jako součást soukromého práva. Mezi základní zásady pracovněprávních vztahů patří např. zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro…

Pracovní právo v kostce - Ladislav Jouza
73,00

Pracovní právo v kostce - Ladislav Jouza

Zákoník práce je základním pracovněprávním předpisem. Jeho poslání v posledním období významně ovlivnilo několik základních právních předpisů. Patří mezi ně občanský zákoník (č. 89/20122 Sb.) i zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) Těmito předpisy byly vytýčeny obecné základní zásady, na nichž je vybudováno pracovní právo jako součást soukromého práva. Mezi základní zásady pracovněprávních vztahů patří např. zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce, řádný výkon práce zaměstnance. V předkládané brožuře Ústavu práva…

Pracovní právo (978-80-7400-667-8)
790,00

Pracovní právo (978-80-7400-667-8)

Kniha – 790 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás. Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel zákoníku práce a rovněž došlo k novele občanského zákoníku, která se značným způsobem dotýká problematiky svéprávnosti v oblasti pracovněprávních vztahů. Najdete v ní i související literaturu a judikaturu, nejen českých soudů, a podrobný věcný rejstřík. Učebnice je…

Soudničky (978-80-87974-16-2)
123,00

Soudničky (978-80-87974-16-2)

Kniha – autor Ladislav Jouza, 78 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Soudnička je zpravidla popisována jakožto krátký literární útvar typu fejetonu či povídky humoristického či satirického zabarvení nebo povahy, vycházející povětšinou ze skutečné události nebo z praktického života, a nacházející svojí inspiraci v konkrétním jednání před soudem nebo před úřadem. Předkládané soudničky jednoho z nejznámějších a nejuznávanějších českých právníků v oblasti pracovního práva (oceněn mimo jiné prestižní cenou Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva) nabízejí čtenáři pestrou nabídku…

Médiá & právo (978-80-8155-046-1)
561,00

Médiá & právo (978-80-8155-046-1)

Kniha - autor Andrej Tušer; Zuzana Kamenská, 232 stran, slovensky Rukoväť vybraných pojmov z masových médií a verejného práva v SR a ČR. "Rukověť v pojetí rukopisu Média a právo veřejné má několik sympatických vlastností. Jednak objasňují základní kategorie a koncepty z oblasti masové komunikace a veřejného práva, jednak přinášejí z dostupné referenční literatury ‚antologii' citátů, které definují tyto kategorie, a v neposlední řadě poskytují návod jak rozumět vztahům mezi mediálním a právním diskurzem. Autori vytvořili obecně srozumitelný a velmi potřebný manuál, a to nejen pro zájemce a…

Technologie v kostce (978-80-904093-6-1)
123,00

Technologie v kostce (978-80-904093-6-1)

Kniha - autor Libuše Vodochodská; Karel Štěpánek, 152 stran, česky Tato publikace není jen klasickou učebnicí technologie, ale je průřezem celého oboru a přináší veškeré základní poznatky o přípravě pokrmů.

Italská gramatika v kostce (978-80-7335-230-1)
196,00

Italská gramatika v kostce (978-80-7335-230-1)

Kniha – italsky, brožovaná bez přebalu lesklá Základní přehled italské mluvnice kladoucí důraz na jednoduchost použité terminologie, která je navíc v úvodu vysvětlena, jasný, srozumitelný výklad a přehlednost, jíž napomáhá využití tabulek a dvoubarevný tisk. Výklad provázejí četné názorné příklady čerpané ze současné živé italštiny a důsledně opatřené českými překlady. U jednotlivých gramatických jevů jsou uváděny tipy a praktické rady, které napomáhají zapamatování nebo upozorňují na důležité souvislosti. Publikace je určena pro studující ve školách a kursech i pro samouky, a to pro…

Pracovní právo pro praxi (978-80-7400-616-6)
690,00

Pracovní právo pro praxi (978-80-7400-616-6)

Kniha – autor Jiří Kocourek; Tomáš Dobřichovský, 332 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a souvisejících právních předpisů s ohledem na ustálenou judikaturu. Upozorňuje na nejdůležitější základní změny, k nimž došlo v této právní oblasti v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku (princip subsidiarity…

Nové občanské právo v kostce: Stručný úvod (978-80-7400-516-9)
590,00

Nové občanské právo v kostce: Stručný úvod (978-80-7400-516-9)

Kniha – autor Martin Janků; Hana Kelblová; Marta Uhlířová, 312 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Občanské právo v kostce přináší základní výklad obsahových změn občanského práva po účinnosti nového zákoníku. Srozumitelným výkladem autoři upozorňují na všechny významné změny dotýkající se velké části soukromého práva a současně vysvětlují pozměněnou systematiku občanského zákoníku, v tomto rámci zejména zásady nové úpravy věcných práv, závazkových práv, dědického a rodinného práva, vše s praktickými příklady vysvětlujícími provedené změny. Kniha je aktuálním příspěvkem na knižním…