Cze - jiří

Až já tudy povandruju - České lidové písně / Czech folk songs - Malá česká muzika Jiřího Pospí
183,00

Až já tudy povandruju - České lidové písně / Czech folk songs - Malá česká muzika Jiřího Pospí

Vandrování, putování, toulky - to jsou časté motivy v lidových písních. Slýcháváme o pěšince v polích, ušlapané samým chozením za milou. O mašírování na vojnu i o šťastném návratu domů. O cestě nevěsty z rodného domu. O radosti z příchodu děťátka. Zpívá se i o pouti za chlebem vezdejším, o odchodu na vejminek i o odchodu ze světa. Z ohromného bohatství našich národních písní jsme tentokrát vybrali právě takové, z nichž k nám naši předkové promlouvají o věčném pohybu, o změně, jež je život. Snad potěší duše znavených vandrovníků i mladých tuláků!

Podobná témata