Kou pro bezpe

Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (právní úprava) - Vavera František
150,00

Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (právní úprava) - Vavera František

Cílem publikace je popsat jak historii, tak vývoj a současný stav kominictví z právního pohledu v České republice, a též z hlediska historie v českých zemích, ale i jednotlivá úskalí prvních norem upravující toto řemeslo. Celá publikace je systémově strukturována, snad výstižně je pojat popis historie, vývoje a současnosti, a to se snahou vysoké odborné erudice. Snahou autora je odborné i laické veřejnosti rozšířit znalosti v oblasti problematiky kominictví v České republice (českých zemích). Autor shromáždil dostupné prameny, tyto analyzoval a následně synteticky vytvořil systémovou příručku…

Podobná témata