M shld

Bibliografie díla F. X. Šaldy - Emanuel Macek , Jiří Pistorius , Michael Špirit , Jan Wiendl
378,00

Bibliografie díla F. X. Šaldy - Emanuel Macek , Jiří Pistorius , Michael Špirit , Jan Wiendl

Bibliografie díla F. X. Šaldy představuje relativně úplný, anotovaný soupis prací zakladatele moderní české umělecké kritiky. Opírá se o knižní Bibliografii díla F. X. Šaldy, kterou Jiří Pistorius vydal v nakladatelství Melantrich v roce 1948, a o Bibliografii F. X. Šaldy od roku 1928 do současnosti (tj. do roku 1985), kterou sestavil Emanuel Macek pro druhý svazek šaldovského výboru Z období Zápisníku (Odeon 1987–1988). Soupisy byly pro aktuální vydání sceleny, strukturně sjednoceny, revidovány a doplněny o dohledané položky. – Položky jsou řazeny v přísně chronologickém sledu. Každý text je…

Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek - Aleš Klégr, Markéta Malá, Pavlína Šaldová
160,00

Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek - Aleš Klégr, Markéta Malá, Pavlína Šaldová

Studie je první sondou svého druhu u nás, která systematicky zkoumá anglické překladové ekvivalenty tří nejfrekventovanějších českých předložek. Z frekvenčních slovníků pro češtinu a angličtinu vyplývá, že předložky patří v obou jazycích k nejužívanějšímu slovnímu druhu. Překlad českých předložek do angličtiny je pak jedním z nejčastějších zdrojů chyb českých mluvčích v angličtině. Díky paralelnímu korpusu (projekt InterCorp, ÚČNK FF UK) se podařilo na dostatečně velkém a reprezentativním vzorku získat informace o tom, jak vypadá v českém literárním textu distribuce předložky v/ve, na a s/se…

Loutky i dělníci boží - Román milostný. 4. svazek souborného díla - F. X. Šalda , Jiří Flaišman , Michal Kosák
283,00

Loutky i dělníci boží - Román milostný. 4. svazek souborného díla - F. X. Šalda , Jiří Flaišman , Michal Kosák

Loutky i dělníci boží (poprvé 1916) jsou jediným románovým dílem Františka Xavera Šaldy (1867–1937), přední osobnosti české literární, divadelní a výtvarné kritiky sklonku devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Román je významným Šaldovým pokusem o překonání modelu tradičního románu a svou strukturou je do značné míry prózou experimentální: pokouší se o psychologickou motivaci jednání postav, zahrnuje rozsáhlé výkladové esejisticky pojaté pasáže, využívá prvku deníku, motivu dvojníka atd. Loutky i dělníci boží jsou nejen románem milostným, jak jej Šalda vymezil v podtitulu, ale též…

Český Slavín - František Křižík, Josef Hora, Vítězslav Nezval, František Halas, Konstantin Biebl, Josef Svatopluk Machar, František Xaver Šalda, Petr Bezruč, Viktor Dyk, Eduard Bass, Jiří Mahen, Antal Stašek, Helena Malířová, Marie Pujmanová, Gabriela Preissová, Ludvík Kuba, Alfons Mucha, Václav Rabas, Otakar Nejedlý, Karel Čapek, Josef Čapek, Bedřich Václavek, Jaroslav Kvapil, Otokar Fischer, Vá
5,00

Český Slavín - František Křižík, Josef Hora, Vítězslav Nezval, František Halas, Konstantin Biebl, Josef Svatopluk Machar, František Xaver Šalda, Petr Bezruč, Viktor Dyk, Eduard Bass, Jiří Mahen, Antal Stašek, Helena Malířová, Marie Pujmanová, Gabriela Preissová, Ludvík Kuba, Alfons Mucha, Václav Rabas, Otakar Nejedlý, Karel Čapek, Josef Čapek, Bedřich Václavek, Jaroslav Kvapil, Otokar Fischer, Vá

Audiokniha Český Slavín obsahuje archivní nahrávky hlasů, vzpomínek, názorů či recitace vlastního díla vynikajících osobností české kultury.

Podobná témata