Rozšířeném vydání

Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014 - Jakub Morávek, Ladislav Trylč, Petr Hůrka, Karel Eliáš, Zdeněk Schmied, Petr Bezouška
899,00

Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014 - Jakub Morávek, Ladislav Trylč, Petr Hůrka, Karel Eliáš, Zdeněk Schmied, Petr Bezouška

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v již třetím, podstatně rozšířeném a koncepčně pozměněném vydání na poměry v pracovním právu po přijetí nové soukromoprávní kodifikace.

Život podle feng šuej - Jayme Barret
395,00

Život podle feng šuej - Jayme Barret

V tomto novém a rozšířeném vydání knihy o klasickém feng šuej a designu interiéru Jayme Barrett odhaluje, jak přetvořit váš domov, aby obohatil a změnil váš život díky uvedení vaší duše, těla a ducha do harmonie.

Co nám chybí - Kovy, jiné prvky a vitamíny v lidském těle - Jiří Janča
143,00

Co nám chybí - Kovy, jiné prvky a vitamíny v lidském těle - Jiří Janča

Kniha přináší v tomto rozšířeném vydání celou řadu zajímavých a důležitých poznatků, týkajících se našeho zdraví a přírodních prostředků, které jsou k udržení či navrácení zdraví nezbytné. Zabývá se obsahem vitamínů, minerálů, stopových prvků i tzv. kovů života v ovoci, zelenině a běžných potravinách, jejich ideálním a vyváženým přísunem a důvodům, proč našemu organismu řada z těchto důležitých látek chybí.

Internetový marketing (999-00-017-6698-6)
199,00

Internetový marketing (999-00-017-6698-6)

Elektronická kniha - autor Viktor Janouch, 376 stran Zkušený lektor a vyučující vám v tomto zbrusu novém, ze 70 % přepracovaném a rozšířeném vydání bestselleru vysvětlí všechny metodické i technické aspekty úspěšné propagace na Internetu a podělí se s vámi o řadu zkušeností z marketingové praxe. Naučíte se také své internetové aktivity měřit a vyhodnocovat.Zvyšte profit díky SEO, sociálním sítím, Skliku či Google AdwordsChcete přilákat nové kupující na e-shop či znát efektivitu svých marketingových akcí? Potřebujete rychle rozšířit povědomí o svých webových stránkách?  Zkušený lektor a…

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí - Eva Barešová, Petr Baudyš
587,00

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí - Eva Barešová, Petr Baudyš

Vydávaný Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí ve svém druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání navazuje na úspěšné vydání stejného titulu z roku 2004.V mezidobí těchto dvou vydání byla přijata řada novel obou stěžejních zákonů upravujících oblast katastru nemovitostí - zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, i zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrálního zákona); rovněž došlo k nahrazení prováděcí vyhlášky č. 190/1996 Sb. katastrální vyhláškou č. 26/2007 Sb. Druhé vydání Přehledu tyto změny…

Podobná témata