Vodní část

Geomorfologické procesy vývoje vodních toků - Část 1. Typologie korytotvorných procesů - Miloslav Šindlar , kol.
312,00

Geomorfologické procesy vývoje vodních toků - Část 1. Typologie korytotvorných procesů - Miloslav Šindlar , kol.

Publikace v přehledné formě shrnuje vývoj fluviální geomorfologie ve světové a české odborné literatuře, popisuje historický vývoj úprav toků v České republice s vazbami na Evropu a uvádí novou klasifikaci korytotvorných procesů, danou parametry dlouhodobého působení energie vody odtékající hodnoceným úsekem údolí z plochy povodí."

Podobná témata